Alur dan Syarat Pembuatan Surat Keterangan Waris

 

Dokumen Yang Disiapkan :

 • FC KTP Almarhum Dilegalisir
 • FC Buku Nikah / Surat Cerai Almarhum Dilegalisir
 • FC KK ALmarhum
 • FC Surat Kematian Dilegalisir
 • FC KTP Ahli Waris Dilegalisir
 • FC KK Ahli Waris Dilegalisir
 • FC Buku Nikah Ahli Waris Dilegalisir (jika sudah menikah)
 • Surat Permohonan Pembuatan Surat Keterangan Waris DItandatangani Ahli Waris (salah satu)
 • Surat Pernyataan Bersama Ahli Waris Ditandatangani (diatas materai)
 • Bagan/Susunan Ahli Waris Ditandatangani Saksi (diatas materai) DIketahui RT/RW
 • Surat Pernyataan 2 Orang Saksi Ditandatangani (diatas materai)
 • FC KTP Saksi DIlegalisir diketahui RT/RW